חוות מטעי זיתים

אנו מספקים שירותי תכנון ויעוץ ללקוחות אשר מעונינים לטעת מטעי זיתים ליצור שמן בארץ או ברחבי העולם. חבילת התכנון שלנו כוללת פגישות בארץ היעד, מצגת למשקיעים, ניתוח אגרונומי של האתר ובחירתו בארץ היעד, תכנון חלקות הנטיעה, בחירת הרכב זנים, יצירת טביעת אצבע יחודית לשמן, תכנון של מערכות ההשקייה, תכנון בניית משתלת השתילים באתר היעד ליצור השתילים לחווה, תכנון מבני העזר, בניית תוכנית נטיעה רב שלבית, הגדרת הצרכים הפננסיים בשלבי התפעול הלא יצרניים, הגדרת הצרכים האופרטיביים לאחזקת המטעים, ליווי צמוד לאורך שלבי התפעול. באפשרותינו לספק שירותי יעוץ ותכנון, ליווי ופיקוח, בקרה כללית לפרוייקטים, ומיזמיי מסירת מפתח.