מגדלי פרחים וירוקים

משתלת שדות חמד מספקת יחורים בפלגים או שתילים בכוסיות לפי דרישה לציבור מגדלי הפרחים והירוקים:
● לציבור הפרחנים אנו מספקים: פרוטאות ולוקודנדרונים, גרווליאות, אגפנטוסים
● למגדלי הירוקים אנו מספקים: פיטוספורום, כוכייה, דיאנלה, ליריופה, אקליפטוס, סיזיגיום, פוטיניה, קורטודריה, מורייה.