תכנון מתקני השרשה

הידע והנסיון רב השנים בנושא הריבויי הוגטטיבי הוביל אותנו באופן טבעי לספק שירותים של יעוץ ופתרון בעיות לבעלי מתקני השרשה. מעבר לכך אנו מתכננים חממות ומתקני השרשה הנותנים מענה ליצור חומר ריבוי וגטטיבי לגורמים שונים כגון: משתלות, מכוני מחקר ואוניבריטאות, יצרני שתילי זית וסופטרופיים מורכבים וכו’. באפשרותינו לספק שירותי יעוץ ותכנון, ליווי ופיקוח, בקרה כללית לפרוייקטים, ומיזמיי מסירת מפתח.